Jak lekarze mogą wykorzystać raporty i analizy do poprawy jakości opieki?

Obecnie lekarze mają dostęp do ogromnych ilości danych dotyczących opieki nad pacjentami. Jednak większość tych informacji nie jest dostępna w formacie możliwym do wykorzystania przez lekarza. Kluczowym zagadnieniem w procesie poprawy opieki jest określenie, jakie konkretne usprawnienia należy wprowadzić i skąd je czerpać. Raporty są jednym ze sposobów, w jaki lekarze mogą wykorzystać analizę do poprawy jakości opieki. Raport jest pisemnym dokumentem, który zawiera opisowe informacje o danych i ich implikacjach dla poprawy praktyki lub innych działań. Na przykład, prosty raport dotyczący danych demograficznych pacjentów może zawierać wiek, płeć, rasę, stan cywilny i podstawowy język, jakim posługują się pacjenci przyjmowani przez lekarza. Jednakże raporty mogą również zawierać statystyczne podsumowania danych wykorzystywanych do analizy zmiennych wydajności i wprowadzania ulepszeń w systemach świadczenia opieki. Każdy rodzaj raportu będzie się różnił w zależności od potrzeb lekarza i jego organizacji, a także od tematu, który jest w tym kontekście omawiany.

Dlaczego analityka jest ważna dla poprawy opieki?

Zastosowanie analityki danych zyskuje duże znaczenie w systemach dostarczania opieki zdrowotnej. Rosnąca dostępność danych, w połączeniu z postępem w technologiach obliczeniowych i przechowywania danych, napędza tworzenie nowych narzędzi i usług, które mogą pomóc organizacjom opieki zdrowotnej w osiągnięciu ich celów. Aby poprawić jakość opieki, chce się uzyskać jak najwięcej informacji o pacjentach. Analizując dane z poprzednich doświadczeń oraz z innych źródeł, można uzyskać wgląd w swoją praktykę, który pozwala na wprowadzenie ulepszeń. Na przykład, jeśli określona diagnoza jest znacznie bardziej prawdopodobna u pacjenta, który został skierowany przez określony typ dostawcy lub z określonymi objawami, to masz sposób na zwiększenie efektywności swojej praktyki poprzez zmniejszenie pewnego rodzaju niepotrzebnej pracy.

Rodzaje raportów medycznych

Raporty są często klasyfikowane w kilku ogólnych kategoriach, w tym administracyjnych, klinicznych, finansowych, doświadczenia pacjenta i badań. Każdy rodzaj raportu będzie się różnił w zależności od potrzeb lekarza i jego organizacji, a także od tematu, o którym mowa.

  • Raporty administracyjne mówią o tym, kto wchodzi i wychodzi z gabinetu oraz jak jest traktowany. Na przykład, możesz chcieć wiedzieć, ilu pacjentów czeka na określoną procedurę, ilu było widzianych w warunkach pilnej opieki, a ilu zostało skierowanych przez konkretnego dostawcę lub lokalizację praktyki. Raporty administracyjne mogą również obejmować śledzenie ilości czasu, jaki lekarze spędzają z każdym pacjentem.
  • Raporty kliniczne opisują stany i objawy pacjentów, jak również wyniki ich leczenia. Na przykład, raport dotyczący pacjenta z nadciśnieniem będzie zawierał informacje o odczytach ciśnienia krwi i dawkowaniu leków, a także wszelkie istotne objawy. Raporty mogą również zawierać informacje o przestrzeganiu schematów leczenia.
  • Raporty finansowe służą do śledzenia przepływu pieniędzy i zasobów w gabinecie. Na przykład można śledzić liczbę pacjentów, którzy są nieubezpieczeni i ich łączne rachunki, liczbę wizyt u różnych dostawców i koszt każdej z nich.
  • Raporty dotyczące doświadczeń pacjentów pomagają zrozumieć, jak pacjenci oceniają swoją opiekę, w tym terminowość wizyt, jak dobrze są traktowani i jakie jest ich ogólne zadowolenie z praktyki.
  • Raporty z badań mogą być wykorzystane do oceny jakości świadczonej opieki, a także innych obszarów zainteresowania, takich jak skuteczność leczenia i wpływ programów poprawy jakości opieki zdrowotnej. Raporty te mogą być również wykorzystane do uzyskania informacji zwrotnej od pacjentów na temat ich doświadczeń z opieką.

Jak napisać raport

Kiedy piszesz raport, musisz być pewien, że postępujesz zgodnie z wytycznymi zawartymi w polityce i wytycznych dotyczących praktyki danej organizacji. Należy również przestrzegać ustalonych standardów formatowania, które będą się różnić w zależności od organizacji. Podczas zbierania danych do raportu należy jasno określić parametry doboru danych. Na przykład, co ma być zawarte w raporcie? Co należy wykluczyć? Napisać raport w taki sposób, aby zamierzona grupa odbiorców mogła go śledzić. Na przykład, jeśli piszesz raport dla lekarza, staraj się używać prostego i zwięzłego języka, aby mógł on łatwo zrozumieć, co chcesz powiedzieć.

Podsumowania i analizy

Kiedy chcesz wydobyć więcej wartości z danych w swojej praktyce, możesz chcieć przejść do analizy. Analiza to proces wykorzystywania danych do wyciągania wniosków, w oparciu o pewne reguły lub kryteria. Na przykład, analiza runku medycznego może wykazać, że średnie ciśnienie krwi pewnej grupy pacjentów jest wyższe niż średnie ciśnienie krwi grupy kontrolnej. Analiza ma na celu zbadanie danych i odkrycie wzorców, i jest często wykorzystywana do wprowadzania ulepszeń. Aby przeprowadzić analizę, należy najpierw zrozumieć posiadane dane. Możesz użyć narzędzia do wizualizacji danych, które pomoże Ci zrozumieć dane, lub możesz użyć narzędzia takiego jak Excel.

Używanie wykresów

Wykresy to szybkie i łatwe sposoby przekazywania informacji. Na przykład, możesz pokazać płeć i wiek wszystkich pacjentów, których widziałeś w ostatnim tygodniu, wraz z całkowitym czasem spędzonym z każdym pacjentem. Podczas tworzenia wykresów należy pamiętać o wielkości wydruku na wykresie i kolorze tła. W zależności od charakteru wykresu, możesz chcieć zachować prostotę i nie zawierać zbyt wielu szczegółów.

Wnioski

Aplikacja to oprogramowanie, które działa na komputerze i umożliwia różne funkcje, takie jak analiza, raportowanie i wizualizacja danych. Ponieważ coraz więcej lekarzy i innych pracowników służby zdrowia zaczyna korzystać z narzędzi analitycznych, potrzebują oni również aplikacji, które pomogą im uzyskać dostęp do różnych narzędzi. Obecnie większość systemów opieki zdrowotnej korzysta z aplikacji do zarządzania i wspierania swoich danych. Na przykład aplikacja może umożliwić lekarzom przeglądanie informacji o pacjentach, takich jak rejestry szczepień, wyniki badań laboratoryjnych i leki. Można również wykorzystać aplikację do pomocy w planowaniu pacjentów i ich wizyt w placówkach służby zdrowia.

Raporty to pisemne dokumenty, które opisują i podsumowują dane. Często mają charakter opisowy i dostarczają informacji o danych i ich implikacjach dla poprawy praktyki lub innych działań. Dostarczając informacji w formie pisemnej, raporty różnią się od e-maili i innych komunikatów tym, że są zapisane w trwałej formie. Istnieje wiele różnych rodzajów raportów, które mogą być wykorzystywane do poprawy jakości opieki. Aby wiedzieć, które raporty najlepiej spełniają potrzeby lekarzy, należy poznać wiele różnych rodzajów dostępnych raportów.