Analiza runku medycznego

Analiza runku medycznego

Jak lekarze mogą wykorzystać raporty i analizy do poprawy jakości opieki?

Obecnie lekarze mają dostęp do ogromnych ilości danych dotyczących opieki nad pacjentami. Jednak większość tych informacji nie jest dostępna w formacie możliwym do wykorzystania przez lekarza. Kluczowym zagadnieniem w procesie poprawy opieki jest określenie, jakie konkretne usprawnienia należy wprowadzić i skąd je czerpać. Raporty są jednym ze sposobów, w jaki lekarze mogą wykorzystać analizę do […]

Czytaj dalej